Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


De rubriek Bezienswaardigheden van Voeksnieuws geeft ruimte aan regio’s om hun te ondernemen en/of ondernomen activiteiten op uitnodigende wijze te beschrijven.

Bij ontbreken daarvan geeft de redactie suggesties voor attractieve locaties.

De beschrijvingen zijn meestal gemaakt op basis van eigen bevindingen met eigen foto’s en soms door aanvulling met op Internet gevonden teksten en daar gevonden foto’s.

Om alle tot nu toe verschenen artikelen gemakkelijk toegankelijk te maken voor nieuwsgierigen en voor de regionale activiteiten-coördinatoren in het bijzonder, zijn alle berichten via Voeks.nl beschikbaar gemaakt.

De Bezienswaardigheden zijn ook te vinden via het hoofdmenu Informatie/Voeksnieuws publicaties.

Toekomstige nieuwe berichten zullen bij verschijnen aan de verzameling worden toegevoegd.