Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Ruim 40 leden hadden zich aangemeld voor het kerstdiner op 15 december, een kleine stijging t.o.v. het voorgaande jaar. Door ziekte was dhr. Geert Pranger verhinderd en was er jammer genoeg geen muzikale omlijsting.  

Al snel was men in geanimeerd gesprek met elkaar en onder het genot van een hapje en een drankje werd kennisgemaakt of werden ‘oude’ relaties weer aangehaald. Tussen de gangen door werd traditie getrouw een gedicht, verhaal verteld. Deze traditie werd door de voorzitter dhr. Peter Hougardy voorgezet met een verhaal over het ontstaan van en de tradities rond Kerstmis en als afsluiting het kerstverhaal ‘Kerstmis en de grijze muis’. Een oud succes is het gedicht ‘Adam’ en gelukkig was de oud-voorzitter dhr. Marius Bello weer bereid gevonden om dit gedicht voor te dragen.

Met plezier wordt teruggekeken op een goed geslaagd diner ter afsluiting van het jaar 2018.

De eerstvolgende activiteit is de RLV. Deze wordt dit jaar gehouden op woensdag 20 maart, later in het jaar dan u gewend bent maar door de RLV in de maand maart te plannen is het mogelijk dat het voltalige bestuur aanwezig kan zijn. Alle noodzakelijk informatie zal op een later moment op de website worden geplaatst. Wel is al bekend dat na de lunch een lezing zal worden gegeven over het spectaculaire FLNG (Floating Liquid Natural Gas) project ‘Prelude’ in Australië.

Dinsdag 20 november 2018: Dagtocht naar FutureLand

Met plezier wordt teruggekeken op deze dagtocht. Met een bijna volle bus werd de lange reis naar Maasvlakte 2 aanvaard. Aangekomen bij de expositieruimte van FutureLand werd eerst de lunch genuttigd. Nadat de gelegenheid was geboden om in de expositieruimte rond te kijken, werd een presentatie gegeven over de Rotterdamse haven. De geschiedenis van de eerste havens, de eerste uitbreidingen en tenslotte de bouw van Maasvlakte 2.

In een heel vlotte stijl werd het verhaal verteld waarna het gezelschap aan boord van de rondvaartboot ging voor een tocht door de nieuwe havens. De temperatuur nodigde deze keer niet uit om op het open dek te kijken maar ook binnen was goed te zien hoe deze havens met daarin de enorme grote containerschepen er uit zien. Na een reis waarbij net voor de ergste files werd uitgereden, kwam het gezelschap rond 6 uur 's avondes weer in Schagen aan.

Maasvlakte  Maasvlakte 3 Maasvlakte 2

 

Met genoegen wordt teruggekeken op de goed bezochte lezing door mw. Annelies Kok. In een boeiend verhaal vertelde ze over de geschiedenis van Nigeria vanaf de periode dat Nigeria een protectoraat was van Engeland. Maar ook over de jongste geschiedenis van het land gaf ze een mooi beeld. Daarnaast vertelde ze over haar ervaringen in de begin jaren ’80 van de vorige eeuw toen zij haar man vergezelde die als expat in Port Harcourt werkte.

Whitemannietdoen

Na de pauze kwam de ontstaansgeschiedenis van haar boek aan de orde. Hoe zij na een schrijfcursus ontdekte dat ze schrijven heel leuk vond en besloot een roman te schrijven. Hoe ze de moeilijkheden om het boek te schrijven overwon met als prachtig resultaat ‘White man, niet doen!’

Zoals gebruikelijk werd de lezing afgesloten met een buffet dat aansloot bij het thema van de lezing. Een ‘Nigeriaans’ buffet dat erg in de smaak viel.