Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Het bestuur van de regio Haarlem/Alkmaar nodigt u uit voor de regionale ledenvergadering op woensdag 20 maart in restaurant Johanna’s Hof aan de Zeeweg te Castricum aan Zee (bij het bezoekerscentrum de Hoep) tel.0251-652486. Ontvangst vanaf 10.00 uur; de vergadering staat gepland van 10.30 – 12.00 uur;

Agendapunten: opening, vaststellen agenda, mededelingen door de voorzitter, concept notulen vorige vergadering (RLV 21-02-2018), jaarverslagen van de secretaris, penningmeester, coördinator welzijnswerk, commissaris activiteiten en de kascommissie, decharge penningmeester, verkiezing kascommissie, decharge bestuur, rondvraag, sluiting.

Eventuele aanvullende agendapunten kunnen tot 10.30 uur bij de secretaris worden aangemeld. De vergaderbescheiden van de RLV 2018, de agenda en verslagen over 2018 zijn via e-mail of een telefoontje na 15 februari bij de secretaris op te vragen. Ook zijn zij vanaf die datum te vinden op de website https://www.voeks.nl/haarlemalkmaar

Na de vergadering wordt u een drankje door het bestuur aangeboden en volgt om 13.00 uur de lunch.

Aansluitend aan de lunch is er de lezing die tot circa 16.00 uur zal duren. Vergadering en lezing kunnen gescheiden worden bijgewoond.

Het onderwerp van de lezing is het FLNG Prelude project. Dit spectaculaire project wordt uitgevoerd in Australie. De heren Gert Landeweer en John Hooftman verzorgen de lezing en hun presentatie is zodanig dat van de toehoorders geen technische voorkennis wordt verwacht. Om dit project goed te kunnen begrijpen wordt eerst de belangrijke rol besproken die Shell en het Australische Woodside spelen als aardgas producenten in het Verre Oosten.

prelude Klein sunset from prelude flng facility klein

Een foto impressie van de Prelude vindt u op http://www.shell.com.au/preludemedia

Kosten.                                                                     

  • Leden die zowel de vergadering, lunch en lezing bijwonen hoeven niets te betalen. Wanneer u alleen voor lunch en/of lezing komt, bedragen de kosten €5,-.
  • De bijdrage voor de partners bedraagt te allen tijde €5,- en
  • voor introducees is dit bedrag €10,00.

Dit bedrag moet worden overgemaakt op de rekening van de penningmeester (Bankrekening NL63 ABNA 0561 5013 86 t.n.v. Voeks Haarlem-Alkmaar te Heemstede)

U wordt verzocht zich  aan te melden door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier op de website, maar een telefoontje naar de secretaris of activiteiten commissaris mag ook. Wilt u bij uw opgave vermelden of u zowel de vergadering als de lezing bij wilt wonen en eventuele speciale wensen m.b.t. de lunch. U kunt zich aanmelden tot 15 maart.

Als u wilt carpoolen, laat het de secretaris of commissaris activiteiten weten, zij zullen dan regelen dat u mee kunt rijden.

Het bestuur ziet uw aanmelding met plezier tegemoet. Tijdens de vergadering en lezing zijn we bereikbaar op tel. nr. 06-28154190