Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Deze eerste dagtocht met Hellingman & Zn. brengt ons naar het land van Strijen.

Hellingman en van Delen 02

Het Land van Strijen is een erg leuk en landschappelijk aantrekkelijk gebied net boven de Moerdijk in Zuid-Holland met kleine dorpjes en een bewogen geschiedenis. 

Via de gebruikelijke opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar Strijen. Hier worden we ontvangen met koffie en gebak. Vervolgens bezoeken we het smederijmuseum, waar we een demonstratie krijgen. De uit de 16e eeuw stammende smederij in Strijen is na een ingrijpende restauratie uitgegroeid tot een museum. De aangebouwde woning is negentiende-eeuws. Het pand werd door de eeuwen heen altijd als smederij gebruikt en ook nu nog kunt u er de smid aan het werk zien aan het smidsvuur en aambeeld.

smederij vroeger     museumStrijen

De onderbouw van de smederij dateert vermoedelijk al uit de 16e eeuw. In het onderhuis bevinden zich een stijlkamer en een stijlkeuken. Beide volledig ingericht en geven een beeld uit de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw.
In de stijlkamer is een bedstede aanwezig en een middeleeuwse toogkelder. Tevens is in het beneden gedeelte een bibliotheek ingericht met meubilair uit de “stijl periode”, afkomstig uit het voormalige raadhuis van Strijen.

Na de demonstratie in de smederij wordt een bezoek gebracht aan de Grote- ofwel Sint-Lambertuskerk. Deze laatgotische kerk met vijfzijdig gesloten koor en houten tongewelven i zeker een bezoek waard. Groot aantal historische grafzerken, grafkelder, 16 glas-in-loodramen en orgel uit 1839. Herenbank met gemeentewapen Strijen (1689), doophek (1686), 6 koperen kaarsenkronen uit 17e eeuw, kanselbijbel (1875), Avondmaalservies (1657 en 1852) en 17de -eeuwse Psalmborden.

   Lambertuskerk

Daarna is het tijd voor de lunch. Na de lunch komt er een gids op de bus voor een rondrit in de omgeving.  In dialect wordt Strijen ook wel Strien genoemd, deze naam is afkomstig van de gelijknamige rivier, een belangrijke handelsroute tussen de grote rivieren Schelde, Maas en Rijn. Tijdens de rondrit wordt door het prachtige ‘Land van Strijen’ een deel van de Watersnoodroute 1953 gereden.... een boeiende excursie langs prachtige vergezichten, natuurgebieden, het traject van de hogesnelheidstrein, de tragische watersnood-rampplaatsen en langs het Hollandsch Diep!

Na de rondrit wordt de terugtocht aanvaard maar de dag wordt afgesloten met een drie-gangen menu. De verwachting is dat we rond 21.00 uur in Schagen zullen zijn.

 Opstapplaatsen:

De eerste opstapplaats is de P&R-achterzijde van station Schagen, tijdstip: 08.00 uur, daarna gaat de bus naar Alkmaar voor de tweede opstapplaats: winkelcentrum De Hoef, Van Ostadelaan, tijdstip: 08.30 uur. De derde en laatste opstapplaats is bij het NS-station van Bloemendaal (Zuider Stationsweg 18) waar de bus om 09.00 uur wordt verwacht.

Kosten:

  • De kosten bedragen € 56 p.p. Voor leden (en hun partner) en
  • € 70 voor introducés.

Betaling op rekening van de penningmeester (NL63 ABNA 0561501386 t.n.v. Voeks Haarlem-Alkmaar te Heemskerk), vóór 13 augustus 2019.

Aanmelding: Bij voorkeur via het aanmeldformulier op de website.  Per e-mail of telefonisch bij de secretaris of activiteitencommissaris is ook mogelijk.

Op de dag van de trip, zijn we bereikbaar op tel. 06-28154190.