Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

Algemeen:

Indien mogelijk worden de wandelingen op de eerste donderdag van de maand georganiseerd in de omgeving van Rotterdam en mogelijk in de toekomst ook elders in Nederland. Bij georganiseerde stadswandelingen kan een beroep worden gedaan op een officiële stadsgids.

Afstanden:

Er worden geen grote afstanden gelopen, zo'n 5 tot 8 km, en het tempo wordt aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers.

Kosten:

Vooralsnog zijn er aan de wandelingen geen kosten verbonden. Persoonlijke kosten zoals bijvoorbeeld tol- en veergelden, lunches en dergelijke, zijn voor eigen rekening. Het eerste kopje koffie is voor rekening van het bestuur.
In de toekomst wordt mogelijk een redelijke bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld wanneer er een beroep op een betaalde gids moet worden gedaan.

Kontakt:

Kees den Heijer.