Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Noorden

header home page


 

Op woensdag 14 februari is de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering van Voeks Het Noorden gehouden in het NAM gebouw. 97 Leden en 23 partners woonden de bijeenkomst bij. Zie voor een impressie deze fotogalerij.

Tijdens de vergadering werd aftredend penningmeester Herman van Veen benoemd tot Lid van Verdienste van Voeks door Han Kooy, landelijk voorzitter van Voeks. Zie hier voor een uitgebreidere terugblik op deze benoeming.

Na de pauze hield oud-NAM directeur Roelf Venhuizen een lezing met als titel Renovatie van Groningen n.a.v. de aardbevingen. Op basis van openbare bronnen wist hij de aanwezigen te boeien met een onbevangen visie op wat er in Groningen gebeurt.

Tot slot werden er tijdens de vergaderig ook nog 3 nieuwe bestuursleden benoemd. Zie dit artikel voor de namen en functies van de nieuwe bestuursleden.