Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Noorden

header home page


 

EBE 9806 Contactpersonen

 

Op 28 juni bezochten 31 Contactpersonen met hun partners en bestuursleden van Voeks Het Noorden het Bargerveen in Zuid-Oost Drenthe. Hier is nog het laatste stukje hoogveen in Nederland te zien. Onder een stralende zon kregen we een rondleiding van Erik Bloeming van Staatsbosbeheer rondom dit uitgestrekte gebied.

Het Bargerveen is een klein maar bijzonder restant van het ooit 300.000 hectare grote Boertangermoeras. Het veen leeft hier weer. Net als bijna 300 vogelsoorten, zo’n 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Je komt er ook adders en vleesetende planten tegen. De stilte is oorverdovend, de leegte on-Nederlands.  Zie ook de web site van Staatsbosbeheer of Bargerveen-Schoonebeek.

De fotoimpressie geeft een indruk hoe het er vroeger uitgezien moet hebben.