Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Amsterdam

amsterdam modern

"Amsterdamse grachtenpanden" van Wini Hoonte

Update (22-05-2020)

- In memoriam Frans de Haan

Wij ontvingen recent het  bericht van overlijden van  Frans de Haan op 11 mei jl., in de leeftijd van 79 jaar.

Frans was een regelmatig bezoeker van onze soos, waarbij hij vele jaren meedeed met activiteiten zoals bridge, en later biljart. We verliezen in Frans een gewaardeerd Voeks lid/donateur. Wij wensen Hilda veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies en hopen haar spoedig te zien zodra onze wandelingen weer kunnen doorgaan.

- Bericht van het bestuur 

Beste Voeks leden,

Het zal u niet ontgaan zijn dat op dit moment (ik schrijf dit op woensdag 25 maart) ons land zo ongeveer op slot zit. Alle activiteiten buitenshuis met meer dan 3 personen worden afgeraden. Voor ons als Voeks houdt dit in dat onze activiteiten ook stil liggen. Zie hiervoor ook de eerdere berichten op onze website.

Dat is natuurlijk erg jammer, maar als we hierdoor meewerken om de verspreiding van het beruchte virus tegen te gaan dan dienen we hiermee een goede zaak.

Het ziet er niet naar uit dat voordat het Voeks seizoen ten einde is, we weer onze activiteiten kunnen oppakken. Hiermee kondigen we dus het einde van het seizoen 2019/2020 aan.

Daarom stelt het bestuur voor om af te zien van de traditionele lunch op donderdag 23 april en deze lunch te plannen aan het begin van het volgende seizoen. Hopelijk zal dat in september zijn. Houdt u daarvoor onze website in de gaten, want daar zullen we een en ander met u communiceren.

Voor nu wensen wij u het allerbeste en hopen we dat we allen verschoond van corona blijven.

Namens het bestuur, Nico

- Regionieuws *
De "VOEKS regionieuws" nieuwsbrief (16e jaargang no 2) is uit. U kunt deze lezen op de "Regionieuws" pagina

 - Quilts * 
De nieuwste quilts staan weer op de Activiteiten / quilten pagina *

 - Update ivm de huidige richtlijnen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus
De contactpersonen van ons Welzijnswerk zijn tot nader orde gestopt met het afleggen van visites, maar zijn wel van plan de oudere leden te blijven benaderen middels telefoon, email, of schriftelijk. Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen de leden zelf ook bellen of schrijven naar de contactpersoon van hun rayon. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze vreemde en onzekere tijd. Laten we hopen dat we hier met z’n allen goed uitkomen!

Woensdag 25 maart: lezing over energietransitie
Gezien de huidige ontwikkelingen zal de energietransitie lezing niet door
De lezing zal worden uitgesteld naar een andere datum.

- Dag van de nieuwe CP's
Gezien de huidige informatie betreffende de snelle verspreiding van het Corona virus zal de Dag van de Nieuwe Contact Personen, die voor 24 maart staat gepland, tot nader orde worden uitgesteld.

- Wandeling 18 maart: Egmond aan de Hoef
Wordt uitgesteld of vervalt.

Woensdag 1 april bezoek aan Rijksmuseum in Amsterdam
Ook dit evenement zal mogelijke worden uitgesteld.

- Jaaragenda 
De jaaragenda "voorjaar 2020" is nu beschikbaar op de Jaaragenda pagina.

- Welzijnswerk 
De welzijnswerk pagina is aangepast o.a. met een geactualiseerd overzicht van de contactpersonen.

- Foto's Heineken experience
Foto's van het bezoek aan de Heineken Experience staan nu op de Activiteiten / Reizen & Fun pagina.

- Wandelen