Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Met verslagenheid heeft het bestuur kennisgenomen van het overlijden van dhr. J.K. Zinkhaan op woensdag 27 juni 2018. Karel Zinkhaan is van februari 2012 tot februari 2018 voorzitter van het regiobestuur Haarlem/Alkmaar geweest, een taak die hij met veel plezier, humor en inzet voor onze leden heeft uitgevoerd.

Dat Karels gezondheid achteruit ging was al geruime tijd duidelijk. Zelfs in zo’n ernstige mate dat hij de vergadering waarin hij het voorzitterschap zou overdragen aan zich voorbij moest laten gaan. Wij zullen hem missen. Wij wensen de familie veel sterkte om dit enorme verlies te dragen.