Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Met genoegen wordt teruggekeken op de goed bezochte lezing door mw. Annelies Kok. In een boeiend verhaal vertelde ze over de geschiedenis van Nigeria vanaf de periode dat Nigeria een protectoraat was van Engeland. Maar ook over de jongste geschiedenis van het land gaf ze een mooi beeld. Daarnaast vertelde ze over haar ervaringen in de begin jaren ’80 van de vorige eeuw toen zij haar man vergezelde die als expat in Port Harcourt werkte.

Whitemannietdoen

Na de pauze kwam de ontstaansgeschiedenis van haar boek aan de orde. Hoe zij na een schrijfcursus ontdekte dat ze schrijven heel leuk vond en besloot een roman te schrijven. Hoe ze de moeilijkheden om het boek te schrijven overwon met als prachtig resultaat ‘White man, niet doen!’

Zoals gebruikelijk werd de lezing afgesloten met een buffet dat aansloot bij het thema van de lezing. Een ‘Nigeriaans’ buffet dat erg in de smaak viel.