Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Henk Kerkhof, 88 jaar en gevaren als scheepswerktuigkundige bij Shell Tankers, bevoer alle oceanen, bezocht vele landen, ontmoette allerlei mensen met verschillende achtergronden en beleefde veel avonturen. Na voor iemand een beschrijving te hebben gegeven over een door hem meegemaakte scheepsramp, was dat het zetje om ook zijn andere belevenissen te boek te stellen. Alleen voor zijn kinderen, kleinkinderen en familieleden liet hij er een aantal drukken. Ook voor de bibliotheek van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Als titel gaf hij het boek mee ‘Dag meneer, koud hè, buiten’. Woorden van zijn oudste zoon toen hij na anderhalf jaar op zee thuiskwam en hij net begon te praten.

06-VN01-2019-POST-Dag meneer, houd he buiten-1.jpg

Vorig jaar brachten persoonlijke omstandigheden daar echter verandering in. Kort na elkaar verloor hij zijn vrouw aan Parkinsondementie en zijn oudste zoon aan slokdarmkanker. Dit bracht hem ertoe zijn zeemansbelevenissen alsnog uit te geven en de royalty’s te bestemmen voor de Parkinson Vereniging en het KWF..

Het boek bevat kostelijke, humorvolle verhalen over het leven van een zeeman in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Hoe de zee hem raakt, vormt, in aanraking brengt met vele landen, mensen met verschillende achtergrond en wat hij meemaakt als een woeste zee hem belaagt.

 Op 14 oktober jl. hield hij voor ruim honderd genodigden een eerste boekpresentatie.

Dag meneer, koud hè, buiten, Henk Kerkhof, Brave New Books, 248 pag., ISBN 9789402181241, €19,95.