Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Ruim 40 leden hadden zich aangemeld voor het kerstdiner op 15 december, een kleine stijging t.o.v. het voorgaande jaar. Door ziekte was dhr. Geert Pranger verhinderd en was er jammer genoeg geen muzikale omlijsting.  

Al snel was men in geanimeerd gesprek met elkaar en onder het genot van een hapje en een drankje werd kennisgemaakt of werden ‘oude’ relaties weer aangehaald. Tussen de gangen door werd traditie getrouw een gedicht, verhaal verteld. Deze traditie werd door de voorzitter dhr. Peter Hougardy voorgezet met een verhaal over het ontstaan van en de tradities rond Kerstmis en als afsluiting het kerstverhaal ‘Kerstmis en de grijze muis’. Een oud succes is het gedicht ‘Adam’ en gelukkig was de oud-voorzitter dhr. Marius Bello weer bereid gevonden om dit gedicht voor te dragen.

Met plezier wordt teruggekeken op een goed geslaagd diner ter afsluiting van het jaar 2018.

De eerstvolgende activiteit is de RLV. Deze wordt dit jaar gehouden op woensdag 20 maart, later in het jaar dan u gewend bent maar door de RLV in de maand maart te plannen is het mogelijk dat het voltalige bestuur aanwezig kan zijn. Alle noodzakelijk informatie zal op een later moment op de website worden geplaatst. Wel is al bekend dat na de lunch een lezing zal worden gegeven over het spectaculaire FLNG (Floating Liquid Natural Gas) project ‘Prelude’ in Australië.