Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Het bestuur is nog naarstig op zoek naar een Coördinator Activiteiten.

Tijdens de RLV 2019 van woensdag 20 maart 2019 was dhr. Versluis statutair verplicht, na 3 x 3 jaar de functie te hebben vervuld,  zijn taak neer te leggen. Omdat op die vergadering zich nog geen opvolger had aangemeld, is hem één jaar dispensatie verleend. De coördinator activiteiten houdt zich bezig met het bedenken en organiseren van de activiteiten voor de regio. Het betreft een zestal evenementen; de RLV, een drietal dagtochten, een lezing en het kerstdiner. Er is ruimte voor eigen ideeën en het uitproberen van nieuwe activiteiten. Het vaststellen van het programma gebeurt in overleg met de overige bestuursleden. Daarnaast fungeert hij ook als webmaster voor de website van de regio. Dit is een taak die ook door een van de andere bestuursleden zou kunnen worden vervuld. Als u of uw partner interesse heeft in deze leuke functie, neemt u dan contact op met een van de bestuursleden. Wij horen graag van u!