Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Het bestuur is momenteel op zoek naar een Coördinator Activiteiten.

Tijdens de RLV 2019 die op woensdag 20 maart 2019 zal worden gehouden, wordt afscheid genomen van de huidige coördinator. Na 3 x 3 jaar de functie te hebben vervuld, is dhr. Versluis statutair verplicht zijn taak neer te leggen. De coördinator activiteiten houdt zich bezig met het bedenken en organiseren van de activiteiten voor de regio. Het betreft een zestal evenementen; de RLV, een drietal dagtochten, een lezing en het kerstdiner. Er is ruimte voor eigen ideeën en het uitproberen van nieuwe activiteiten. Het vaststellen van het programma gebeurt in overleg met de overige bestuursleden. Daarnaast fungeert hij ook als webmaster voor de website van de regio. Als u of uw partner interesse heeft in deze leuke functie, neemt u dan contact op met een van de bestuursleden. Wij horen graag van u!