Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Regionale ledenvergadering, woensdag 4 maart 2020

Het bestuur van de regio Haarlem/Alkmaar nodigt u uit voor de regionale ledenvergadering op woensdag 4 maart in restaurant Johanna’s Hof aan de Zeeweg te Castricum aan Zee (bij het bezoekerscentrum de Hoep) tel.0251-652486. Ontvangst vanaf 10.00 uur; de vergadering staat gepland van 10.30 – 12.00 uur;

Agendapunten: opening, vaststellen agenda, mededelingen door de voorzitter, concept notulen vorige vergadering (RLV 20-03-2019), verslag van de penningmeester (verslag 2019 en budget 2020), de kascommissie, decharge penningmeester, verkiezing kascommissie, jaarverslagen van de secretaris, coördinator welzijnswerk en commissaris activiteiten, decharge bestuur, bestuurszaken w.o. opvolging secretaris en commissaris activiteiten, rondvraag, sluiting.

Eventuele aanvullende agendapunten kunnen tot 10.30 uur bij de secretaris worden aangemeld. De agenda, concept notulen van de RLV 2019 en de verslagen over 2019 zijn via e-mail of een telefoontje na 22 februari bij de secretaris op te vragen. Maar ze zijn ook te downloaden:  AgendaRLV04032020.pdfConNotRLV20032019.pdfJaarverslag2019_secretaris.pdf

Jaarverslag_2019_financien.pdfJaarverslag_2019_activiteitencoordinator.pdf

Jaarverslag_2019_WZWcoordinator.pdfVerklaringKasCommissie_2019.jpg

Na de vergadering wordt u een drankje door het bestuur aangeboden. Aansluitend volgt om 13.00 uur de lunch. Aansluitend aan de lunch is er vanaf 14.00 uur de lezing die tot circa 16.00 uur zal duren.

De lezing wordt gegeven door dr. H.C. (Herman) de Jongste en het onderwerp is ‘Cyber Crime’ Onze steeds grotere afhankelijkheid van computers en het internet maakt ons meer en meer kwetsbaar voor cyber crime. Creditcardfraude, identiteitsfraude, gijzelsoftware, virus aanvallen en cyberpesten is een greep uit de lange lijst van misdrijven die op de loer liggen. Hacking is niet langer het domein van de kleine computeravonturier, maar van criminele syndicaten en schurkenstaten. En wat dacht u van cyberoorlog! De eerste schermutselingen op het digitale slagveld hebben al plaatsgevonden.

Kosten.                                                                     

  • Leden die zowel de vergadering, lunch en lezing bijwonen hoeven niets te betalen. Wanneer u alleen voor lunch en/of lezing komt, bedragen de kosten €5,-.
  • De bijdrage voor de partners bedraagt te allen tijde €5,- en
  • voor introducees is dit bedrag €10,00.

Dit bedrag moet worden overgemaakt op de rekening van de penningmeester (Bankrekening NL63 ABNA 0561 5013 86 t.n.v. Voeks Haarlem-Alkmaar te Heemstede)

U wordt verzocht zich  aan te melden door gebruik te maken van het Aanmeldingsformulier op de website, maar een telefoontje naar de secretaris of activiteiten commissaris mag ook. Wilt u bij uw opgave vermelden of u zowel de vergadering als de lezing bij wilt wonen en eventuele speciale wensen m.b.t. de lunch. U kunt zich aanmelden tot 28 februari.

Als u wilt carpoolen, laat het de secretaris of commissaris activiteiten weten, zij zullen dan regelen dat u mee kunt rijden.

Het bestuur ziet uw aanmelding met plezier tegemoet. Tijdens de vergadering en lezing zijn we bereikbaar op tel. nr. 06-28154190.