Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Apeldoorn

apeldoorn header foto

De regionale ledenvergadering zal gehouden worden op dinsdag 12 februari in de Rank, Torenstraat 15 te Vaassen. 

Programma 

Vanaf: 10.00 uur ontvangst met koffie en thee. 

Aanvang vergadering: 10.30 uur    

Agenda:              

  1. Opening en Welkomstwoord Voorzitter.                                                                     
  2. Vaststellen van de agenda.                                                                                                           
  3. Mededelingen van het Regionale bestuur.                                                                                 
  4. Notulen RLV 2018.                                                                                                                          
  5. Mededelingen van het hoofdbestuur.                                                                                         
  6. Jaarverslagen Secretariaat– Activiteiten – Welzijn – Penningmeester.                                 
  7. Kascommissie – Verslag kascontrole en benoeming nieuwe leden kascontrole voor volgende RLV.
  8. Geplande activiteiten 2019.                                                                                                           
  9. Rondvraag.                                                                                                                                       
  10. Sluiting .                                                                                                                                            

Na afloop – rond 12:30 uur – een drankje gevolgd door een lunch. Wilt u deelnemen aan deze lunch dan verzoeken we u om voor 5 februari een bedrag van € 11,00 over te maken (rek. nr. NL08 INGB 0003625930 tnv Voeks Apeldoorn onder vermelding van “lunch”). 

Na deze lunch - rond 13:30 - zal Henk Kerkhof vertellen over het boek ´Dag meneer, koud hè, buiten´, dat hij schreef over zijn zeemansbelevenissen uit de tijd waarin hij werkzaam was als scheepswerktuigkundige bij Shell Tankers.