Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Apeldoorn

apeldoorn header foto

Er zijn vacatures voor:

  • Voeks contactpersonen
  • Bestuurslid activiteiten coordinator

Contactpersonen

Het welzijnswerk binnen Voeks is in het leven geroepen om leden, die daaraan behoefte hebben, aandacht te geven. Het accent van het welzijnswerk ligt op betrokkenheid in algemene zin, maar vooral in situaties waar sprake is van eenzaamheid, rouw of verdriet. Dit (vrijwilligers)werk wordt gedaan door een contactpersoon.

De regio Apeldoorn is een groot gebied en derhalve opgedeeld in een aantal rayons met elk ongeveer 25 tot 30 leden. Het heeft onze voorkeur voor ieder rayon een beschikbare contactpersoon te hebben.

De belangrijkste activiteiten van de contactpersoon zijn het bezoeken en/of contact onderhouden met leden:

  • rond hun 75e verjaardag (met de overhandiging van een jubileumglas),
  • van 80 jaar en ouder (minstens één keer per jaar),
  • die ziek zijn of rouwen (ongeacht leeftijd)

In alle gevallen wordt van tevoren een afspraak gemaakt. Het Voeks-lid is uiteraard vrij om aan te geven geen prijs te stellen op bezoek.

Alle door de contactpersoon gemaakte kosten (o.a. voor aankoop van attenties en kaarten) worden vergoed evenals de reiskosten. Ondersteuning wordt gegeven door de coördinator en collega-contactpersonen. Jaarlijks worden voor contactpersonen motivatie- en themadagen georganiseerd.

We zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilliger kan een Voeks-lid zijn, maar ook een partner, die belangstelling heeft om dit zo belangrijke en unieke werk te doen. Omdat het aantal te bezoeken leden per jaar niet hoog is en flexibiliteit mogelijk is in het maken van afspraken, hoeft dit vrijwilligerswerk niet belastend te zijn. Bestaande contactpersonen, zowel in de regio Apeldoorn als landelijk, ervaren dit werk als zeer gewaardeerd en blijven daardoor meestal tot op hoge leeftijd actief.

Als u of uw partner interesse heeft om deze rol te vervullen, neemt u dan contact op met de coördinator van de regio Apeldoorn of één van de andere bestuursleden. Mocht u nog twijfelen en eerst meer informatie willen, ook dan kunt u contact opnemen.

Activiteiten coordinator

Het bestuur van Voeksregio Apeldoorn is momenteel op zoek naar een Commissaris Activiteiten. De Commissaris Activiteiten houdt zich bezig met het bedenken en organiseren van activiteiten voor de leden van Voeksregio Apeldoorn. Het gaat om ongeveer 1 activiteit per maand. Terugkerende activiteiten zijn de nieuwjaarsreceptie, de regionale ledenvergadering, het midgetgolfen, het kerstdiner en een aantal lezingen, wandelingen en uitjes. Er is ruimte voor eigen ideeën en het uitproberen van nieuwe activiteiten. Het vaststellen van het definitieve activiteitenprogramma geschiedt in overleg met de overige bestuursleden. Dit overleg vindt voornamelijk plaats tijdens de tweemaandelijkse vergaderingen van het regiobestuur. Tot de taken van de Commissaris Activiteiten behoort ook het opstellen en uitsturen van de Dinsdagen, het digitale activiteitenbulletin van Voeksregio Apeldoorn. Het tijdsbeslag van bovengenoemde taken is gemiddeld enkele uren per week. Reiskosten worden vergoed. Als u of uw partner interesse heeft in deze leuke functie, neemt u dan contact op met een van de bestuursleden. Wij horen graag van u!