Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Arnhem

Voeks reg arnhem bbq aug18 rounded

 Regio Arnhem deelnemers BBQ 08-2018

Op dinsdag 12 februari 2019 geeft de Heer Peter Spaans van Zilveren Kruis Achmea een lezing over de ziektekostenverzekering. De lezing begint om 15.00 uur en wordt ook gehouden in de Herenboerderij De Hucht , Stationsstraat 25 te Elst. Een aantal jaren geleden is hij ook bij ons geweest om uitleg te geven. Ook nu zijn er wat veranderingen in het basis pakket en bij de aanvullende verzekeringen. Zeker voor ons ouderen is het van belang dat wij een zo zorgvuldig mogelijke zorg krijgen. Het stellen van vragen wordt zeer op prijs gesteld omdat er meerdere mogelijkheden van zorg zijn. U kunt al op www.zk.nl/shell kijken wat voor U van belang is in de voorwaarden van 2019.

Na afloop kunt U deelnemen aan een twee gangen menu met koffie of thee na. Mocht U hieraan deel willen nemen dan dient U Euro 28,- over te maken op de rekening van de penningmeester (NL81 INGB 0001 0219 12) met vermelding van uw keuze voor vlees, vis of vegetarisch voor het voor- en hoofdgerecht