Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Arnhem

Voeks reg arnhem bbq aug18 rounded

 Regio Arnhem deelnemers BBQ 08-2018

Op dinsdag 12 november a.s. komt de heer Bert ten Arve van Zilveren Kruis Achmea een lezing

houden over onze collectieve ziektekostenverzekering ter vervanging van de februari lezing, die door de ziekte van de spreker de Heer Spaans geannuleerd moest worden. Onder de aandacht zullen zeker de voorwaarden en de premie per 1-1-2020 komen. Voor ons ouderen is het van belang dat wij goed geïnformeerd worden. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze naar voren brengen. U kunt t.z.t ook meer informatie vinden op de web-site www.zk.nl/shell . De lezing begint om 15.00 uur in Herenboerderij de Hucht, Stationsstraat 25 te Elst. Na afloop kunt U deelnemen aan een twee gangen diner en koffie/thee na. Mocht U hieraan deel willen nemen dan dient U Euro 26,- over te maken op de rekening van de penningmeester NL81 INGB 0001021912 met vermelding van uw keuze voor vlees, vis of vegetarisch voor het voor-, en hoofdgerecht.