Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Noorden

header home page


 

Het bestuur nodigt de leden met partners uit om op woensdag 13 februari de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen in de gehoorzaal van de NAM in Assen. Aanvang 14.00 uur.

Op de agenda staan de vaste punten van elke jaarvergadering. Coördinator Welzijnswerk Anneke van Os is aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar voor deze functie. Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 14 dagen voor de regionale ledenver- gadering aan te melden bij de secretaris. De aanmelding dient door tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden ondersteund te worden.

Na de pauze zal Rien Herber (voormalig Exploratie Manager Shell/NAM en nu hoogleraar geo-energie aan de Rijksuniversiteit Groningen) een presentatie verzorgen. De middag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

In verband met de catering en verdere organisatie wordt u verzocht zich aan te melden via onze aanmeldpagina. Als dat niet lukt kunt u zich ook per e-mail of telefonisch aanmelden bij Lia Reneman (zie colofon).

Aanmelding is noodzakelijk in verband met veiligheidsre- gels die in het NAM-gebouw van toepassing zijn. Let op ... u moet zich kunnen legitimeren bij het betreden van het NAM-gebouw. Na aanmelding worden de notulen van de RLV 2018 digitaal of per post aan u toegezonden. Deze worden ook gepubliceerd op onze website. Om te parkeren volgt u de aanwijzingsborden “Voeks”. Bij de ingang vanhet kantoor wordt uw naam uit veiligheidsoverwegingen geregistreerd.