Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 13 november zal mr.drs. A.C.C. (Ton) Cats een lezing houden onder de titel “Cats over Cats”.

De lezing wordt gehouden in Driebergen, boerderij "Champ'Aubert", Boterbloem 1, Driebergen.

De zaal is open om 13:30 uur, de lezing begint om 14:00 uur. Aanmelden is niet nodig.

In de 17e-eeuw is Jacob Cats, Vader Cats, de meest gelezen auteur. Van zijn ‘Houwelijck ‘ bv. werden 50.000 exemplaren gedrukt. In een groot aantal gezinnen waren twee boeken bekend : de Statenbijbel en “ Alle de Wercken” van Cats.

Hij heeft eeuwenlang ons volk gevormd,. Tot diep in de 19e-eeuw blijft “ Alle de Wercken”verschijnen. Men vond er oplossingen in voor huwelijksproblemen, voor opvoeding van de kinderen, maar ook allerlei wetenswaardigheden over de natuur en alledaagse zaken.

Cats’ leven is boeiend. Zijn werk als jurist en raadspensionaris, eerst van Middelburg en Dordrecht, later van Holland – de hoogste functie in den lande – geeft leuke inkijkjes in de bloeiperiode van ons land.

Onze spreker heeft een aantal weken in Zeeland verbleven om alle plaatsen en plekjes, waar Cats gewoond of gewerkt heeft, te bezoeken en te fotograferen. Dit alles komt voorbij in de presentatie. Ook de hoofdwerken Trouringh, Houwelijck en Sinne- en Minnebeelden worden aangestipt.