Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Nieuwjaarsbijeenkomst

De eerste activiteit van het nieuwe jaar, de nieuwjaarsbijeenkomst, vindt plaats op dinsdag 8 januari, aanvang 14:00 uur, zaal open vanaf 13:30 uur, op onze vaste locatie Champ’Aubert, Boterbloem 1 te Driebergen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet noodzakelijk, dus gewoon in grote getale komen! Dit is bij uitstek de gelegenheid om elkaar al het goede voor 2019 toe te wensen, om bij te praten en contacten te hernieuwen of nieuwe contacten te leggen. Wij hopen op een goede opkomst.

Derde dinsdag

Het bestuur heeft besloten in 2019 de meeste activiteiten te laten plaats vinden op de derde dinsdag van de maand. Hiermee vergroten we het tijdvak tussen aankondiging in Voeks Nieuws en het moment van de activiteit en eventueel de daarvoor vereiste aanmelding. Mogelijk helpt dit de deelname aan activiteiten te vergroten.

Alle data van activiteiten in 2019 zijn vermeld op het inlegvel bij de Kerstkaart.

Vooraankondiging

Na een met veel enthousiasme ontvangen lezing over Cybercrime in 2018 zal Herman de Jongste ons op dinsdag 19 februari 2019 alles uit de doeken gaan doen over Bitcoins.

RLV op 19 maart 2019

De jaarlijkse Regionale Leden Vergadering zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 19 maart 2019. Nadere informatie treft u aan in een volgende Voeks Nieuws.