Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Hierbij nodigt het bestuur van Voeks, regio Het Sticht, u uit om deel te nemen aan een vaarexcursie op het Naardermeer. Deze vaartocht zal gemaakt worden onder begeleiding van een gids.
Het Naardermeer was het eerste natuurgebied, dat door Natuurmonumenten werd aankocht in 1905.


Het programma begint om 12:00 uur met een lunch in Gasterij Stadzigt. De vaartocht over het Naardermeer begint om 13:30 uur en zal ongeveer 2,5 uur duren.

De kosten voor deze excursie (inclusief lunch) bedragen €25,- voor leden/partners van de Voeks en €31,- voor niet leden, over te maken op het rekening nummer NL19 INGB 0000 5021 38 t.n.v. Voeks regio Het Sticht te Blaricum.

De boot kan maximaal 30 personen herbergen en is rolstoel toegankelijk ( een beperkt aantal! ).

Aanmelden voor 15 mei bij Evert Pater( tel. 06 22 45 11 95).

Vertrekplaats/Lunch: Gasterij Stadzigt , Meerkade 2, 1412 AB Naarden

Als u aan deze vaarexcursie wilt deelnemen, maar u vindt het reizen naar Naarden een probleem, dan kunnen wij proberen hiervoor een oplossing te zoeken door deelnemers uit uw omgeving te benaderen met de vraag of zij wellicht behulpzaam kunnen zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met onze coördinator activiteiten, Evert Pater, tel. 06 22 45 11 95.