Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Dinsdag 18 juni staat een bezoek aan het museum de Hermitage in Amsterdam op het programma.
Het bezoek begint om 10:15 uur met koffie/thee + appeltaart in het restaurant van het museum. Daarna bezoeken we de tentoonstelling “de schatkamer van de Hermitage”. In deze tentoonstelling worden voorwerpen getoond uit de Hermitage St. Petersburg, variërend van beeldjes uit de Griekse en Romeinse oudheid tot schilderijen van Matisse, Rembrandt en Tintoretto.
De audiotour is ingesproken door Cathalijne Broers (directeur van de Hermitage).
Om 13:00 uur hebben we als afsluiting een broodjeslunch.
De kosten voor deze dag (incl. entree) bedragen, voor leden/partner met een Museum Jaarkaart (MJK) €22,- en leden/partner zonder MJK €35,-. Voor niet leden zijn de bedragen respectievelijk €27,50 of €43,-
Aanmelden bij Evert Pater, tel. 06 22 45 11 95 voor dinsdag 11 juni, onder vermelding van wel/geen MJK. Het verschuldigde bedrag overmaken naar de penningmeester op het rekening nummer NL19 INGB 0000 5021 38 t.n.v. Voeks regio Het Sticht te Blaricum. ovv “Hermitage".
Als u aan dit bezoek wilt deelnemen, maar u vindt het reizen naar Amsterdam een probleem, dan kunnen wij proberen hiervoor een oplossing te zoeken door deelnemers uit uw omgeving te benaderen met de vraag of zij wellicht behulpzaam kunnen zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met onze coördinator activiteiten, Evert Pater, tel. 06 22 45 11 95.