Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 19 november houdt Sieuwert Haverhoek een
lezing over de schrijver Tolstoj. De lezing wordt gehouden in
partyboerderij Champ'Aubert, Boterbloem 1, Driebergen. De zaal
is open om 13.30 uur, de lezing begint om 14.00 uur. Aanmelden is
niet nodig.

Lev Nikolajevitsj Tolstoj (1828 – 1910) was een telg uit een oud
adellijk geslacht en leidde in zijn jonge jaren een decadent leven.
Na deelname aan de Krimoorlog (1853 - 1856) heeft hij genoeg
ervaringen opgedaan om uit te putten voor vele boeken (o.a. Oorlog
en Vrede en Anna Karenina). Tolstoj raakt na het schrijven van Anna
Karenina in een bestaanscrisis en onderzoekt diverse godsdiensten
en komt na twee jaar uit bij de bergrede. Het besef dat God in
hem is en in ieder ander brengt hem tot vijf leefregels, waarvan de
belangrijkste zijn: niet boos worden en geen geweld met geweld
beantwoorden. Daarmee heeft hij grote invloed op Gandhi gehad.
De brieven die zij elkaar schreven zijn bewaard gebleven.

Sieuwert gaat met name in op Tolstoj’s gedachten over het
christendom. Allen die de lezing bijwonen kunnen een door
Sieuwert vertaald boek van Tolstoj in ontvangst nemen.