Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Graag wil het bestuur van Voeks regio Het Sticht U nogmaals attenderen op het jaarlijkse kerstdiner, dat dit jaar gehouden wordt op dinsdag 17 december.

Het diner zal deze keer plaats vinden in restaurant “Lage Vuursche” te Lage Vuursche.

Voor dit evenement is voor ons “De Stal” gereserveerd. De ingang naar “De Stal” bevindt zich aan de weg die naar de grote parkeerplaats achter het restaurant leidt.

U wordt vanaf 16:30 uur ontvangen met een drankje en een hapje, het diner begint om ongeveer 17:30 uur. Voor regioleden en partners bedragen de kosten bedragen €48,- p.p. Voor niet leden is dit €60,- p.p. alles inbegrepen.

Aanmelden uiterlijk 7 december bij Evert Pater (tel. nr. 06 22 45 11 95). Betaling door overmaken van het bedrag op de ING-bankrekening van de VOEKS Het Sticht (NL19INGB0000502138) o.v.v. “Kerstdiner” en het aantal personen.

NB: als gasten voortijdig arriveren, dan zijn hun evt. consumpties voor eigen rekening.

Routebeschrijving

Het dorpje Lage Vuursche wordt doorkruist door één doorgaande weg.

Het restaurant ligt in het dorp aan een bocht. Adres: Dorpsstraat 2.

Achter het restaurant is ruime parkeergelegenheid.

Lage Vuursche is ook bereikbaar met openbaar vervoer. Buslijn 59 van U-OV gaat vanaf station Hilversum en vanaf Zeist busstation door Lage Vuursche.

Als u aan het Kerstdiner wilt deelnemen, maar u vindt het reizen naar Lage Vuursche een probleem, dan kunnen wij proberen hiervoor een oplossing te zoeken door deelnemers uit uw omgeving te benaderen met de vraag of zij wellicht behulpzaam kunnen zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met onze coördinator activiteiten, Evert Pater, tel. 06 22 45 11 95, die zo nodig de hulp zal inroepen van de coördinator welzijnswerk, Peter Meijer.