Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Twente

header2


Regionale Ledenvergadering op 20 maart.

Het bestuur nodigt u uit op woensdag 20 maart 2019 voor de Regionale Ledenvergadering

die gehouden zal worden in café-restaurant Kampkuiper, Almeloseweg 113, 7615NA Almelo

(Harbrinkhoek). Aanvang 14.00 uur

Jannie Leussink, Coördinator Welzijn treedt af en is niet herkiesbaar.

Ruud Huisman heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie Coördinator Welzijn.

Tegenkandidaten voor de functie van Coördinator Welzijn kunnen zich tot uiterlijk

veertien dagen vóór de ledenvergadering opgeven bij de Secretaris van onze Regio

(zie colofon).

De agenda en de jaarverslagen zullen één week voor de vergadering op onze Website

worden gepubliceerd.

Namens het Voeks HB zullen aanwezig zijn de heer Albert Don, coördinator welzijn en de heer Theo Eyckenschild, secretaris.