Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Twente

header2


Alle activiteiten gaan niet door i.v.m. het Coronavirus. U wordt tijdig per mail en in de site op de hoogte gebracht wanneer deze weer georganiseerd zullen worden.

 

Er zijn vacatures voor:

  • • Contactpersonen

Het welzijnswerk binnen Voeks is in het leven geroepen om leden, die daaraan behoefte hebben, aandacht te geven. Het accent van het welzijnswerk ligt op betrokkenheid in algemene zin, maar vooral in situaties waar sprake is van eenzaamheid, rouw of verdriet. Dit (vrijwilligers)werk wordt gedaan door een contactpersoon.

De regio Twente is een groot gebied en derhalve opgedeeld in 16 rayons met elk ongeveer 10 tot 30 leden. Het heeft onze voorkeur voor ieder rayon een beschikbare contactpersoon te hebben.

De belangrijkste activiteiten van de contactpersoon zijn het bezoeken en/of contact onderhouden met leden:

  • • rond hun 75e verjaardag (met de overhandiging van een jubileumglas),
  • • van 80 jaar en ouder (minstens één keer per jaar),
  • • die ziek zijn of rouwen (ongeacht leeftijd)

In alle gevallen wordt van tevoren een afspraak gemaakt. Het Voeks-lid is uiteraard vrij om aan te geven geen prijs te stellen op bezoek.

Alle door de contactpersoon gemaakte kosten (o.a. voor aankoop van attenties en kaarten) worden vergoed evenals de gemaakte reiskosten. Ondersteuning wordt gegeven door de coördinator en collega-contactpersonen. Jaarlijks worden voor contactpersonen motivatie- en themadagen georganiseerd.

We zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilliger kan een Voeks-lid zijn, maar ook een partner, die belangstelling heeft om dit zo belangrijke en unieke werk te doen. Omdat het aantal te bezoeken leden per jaar niet hoog is en flexibiliteit mogelijk is in het maken van afspraken, hoeft dit vrijwilligerswerk niet belastend te zijn. Bestaande contactpersonen, zowel in de regio Twente als landelijk, ervaren dit werk als zeer gewaardeerd en blijven daardoor meestal tot op hoge leeftijd actief.