Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Zuiden

FB RLV Voeks regio het Zuiden 170407 010

 

Op vrijdag 7 april was er weer de jaarlijkse Regionale leden Vergadering van Voeks regio het Zuiden. Ruim 55 Voeks leden waren aanwezig.

Het bestuur deed verslag van het afgelopen jaar, er werd financiële verantwoording afgelegd en de begroting voor 2017 werd gepresenteerd. Ook zijn een aantal bestuursleden aftredend waarvan sommigen herkiesbaar. Marjan Pegman en Cees van Terheijden zijn niet herkiesbaar. Daarvoor worden er twee nieuwe bestuursleden aangesteld: Annie Heeren (Secretaris) en Hans Legierse (Penningmeester).

Willem van den Boom gaf een toelichting op het pensioen gebeuren.

Gewoontegetrouw is er na de lunch, om ca. 13.00 uur een bijzondere lezing. Roelf Venhuizen, voormalig directeur van de NAM, gaf een lezing over de feiten en achtergronden van de aardbevingen in Groningen.

Kijk op de site van Het zuiden voor het volledig verslag: Het Zuiden