Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Zuiden

Oergezellige eerste SOOS in Oost-Brabant en Limburg

Op donderdagmorgen 3 mei om 10:00 uur gingen de deuren van ”Het Wapen van Asten” open voor de eerste sociëteit, of beter ”soos”, in Oost-Brabant en Limburg. Liefst 20 personen nestelden zich aan een lange tafel voor een ongedwongen babbel en een plezierig weerzien. Een heel gevarieerd gezelschap: 8 dames en 12 heren, 12 Brabanders, 8 Limburgers, met hele verschillende carrières bij Shell, met ervaringen opgedaan op de diverse Shell-locaties wereldwijd. De gesprekken leden er absoluut niet onder, integendeel, het was van meet af aan gezellig en de tijd vloog om. Annie Heeren (secretariaat) en Albert Don (welzijnswerk) waren namens het bestuur van VOEKS Het Zuiden afgereisd uit West-Brabant voor een hartelijk welkomstwoord, inclusief rondje van het bestuur.

Als ”Chef Soos Asten” legde Jo Janssen nog eens uit (net als bij de RLV op 6 april jl.) dat hij deze kar is gaan trekken omdat hij vindt dat wat succesvol loopt in Zeeland en West/Midden-Brabant óók moet kunnen lopen in Oost-Brabant en Limburg. Deze veelbelovende en sfeervolle start heeft laten zien dat er belangstelling voor is en Jo hoopt dat de komende keren meer oud-collega’s de soos in Asten weten te vinden. Niet onbelangrijk: een maandelijkse soos blijkt een prima podium te zijn voor meer activiteiten. In Goes en Zevenbergen is het al vaker gebeurd: extra activiteiten die spontaan vanuit de aanwezigen opborrelen, zoals uitgebreid vertellen over vrijetijdsbestedingen en het laten zien van hobby-resultaten. 

Een der aanwezigen, oud-geoloog Jos Terken, die zich momenteel met hart en ziel richt op de transitie naar duurzame en klimaat-neutrale energie, haakte hier gelijk op in met twee suggesties: een lezing over aardwarmte/geothermie tijdens een volgende soos en op een ander moment een bezoek aan het Energiehuis. Dat is een informatiecentrum in Jos’ woonplaats Helmond, opgezet om de burgerij te helpen bij de veranderingen die er gaan plaatsvinden voor de energievoorziening. De gemeente Helmond moet in 2035 van het aardgas af zijn - een grote opgave met gevolgen voor de burgers.

Met een daverend applaus zijn de voorstellen ontvangen, dus daar gaan Jos en Jo geschikte data voor prikken - niet meteen; een aantal aanwezigen vroeg of het wat later mag i.v.m. aanstaande vakantieplannen ....

Nu eerst een ”Tot Ziens” bij de volgende soos in Asten-Centrum (Burgemeester Wijnenstraat 19)! Een herhaling voor wie er niet bij was: donderdagochtend 7 juni van 10:00 tot 12:00 uur. Aanmelden hoeft niet en de enige kosten zijn die van de eigen consumpties (er is geen zaalhuur o.i.d.). Wel aan de blauwe parkeerkaart denken.

Het verslag en meer foto's zijn te zien op de website van Voeks regio Het Zuiden.

 

IMGP5531 copy