Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Zuiden

Actualiteiten 001

 

Artikel geplaatst op de regio website Het Zuiden waarvan ik de webmaster ben. Het is een verwijzing naar de centrale website van Voeks Nederland.

‘Sinds enige tijd ben ik bezig op de site van Voeks Nederland ook gegevens in te voeren voor onze regio. Niet alles komt daar te staan, alleen de belangrijkste informatie zoals aankondigingen en verslagen van ledenvergaderingen, recepties en geplande activiteiten. Foto’s van deze gebeurtenissen, die in ruime mate aanwezig zijn op de regionale website, worden niet geplaatst. Inplaats daarvan komt er een link in het artikel te staan met een verwijzing naar de regionale website of naar Onedrive (een centrale opslagplaats voor foto’s, in dit geval voor Voeks).

Dus kijk ook regelmatig op de website van Voeks Nederland. Je blijft dan tevens op de hoogte van nieuws uit andere regio’s.

Danny Touw