Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Den Haag

Van wie zijn de duinen eigenlijk?

In de Middeleeuwen waren de duinen eigenlijk van iedereen. Daarna kregen de graven van Holland steeds meer gebieden, die ze vanaf het jaar 1200 weer te leen gaven aan zogenaamd leen -of ambachtsheren.
In 1722 verkochten de Graven van Holland de duinen aan rijke mensen. Jan Six
(1668 – 1750) burgemeester van Amsterdam en afkomstig uit een koopmansfamilie,
heeft toen veel duingebied gekocht. Om aan te geven welk gebied van hem was, liet hij grenspalen plaatsen. Dat is een stenen paal waarin meestal een afkorting van de familienaam of het familiewapen gebeiteld is. Andere belangrijke families, die stukken duingrond bezaten in en rond de latere Amsterdamse Waterleidingduinen en hun gebied met grenspalen aangaven zijn: van Limburg Stirum, Barnaart, Graafland. van de Roode en Trip. De palen, die namen of afkortingen dragen, dateren net als die van Six, ook uit de 18e eeuw.

Klik hier voor een foto impressie