Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Het is gebruikelijk dat de jaarlijkse contributie van Voeksleden wordt ingehouden op de pensioenuitkering van januari van het (contributie)jaar. Vorig jaar is daarvan afgeweken in verband met de transitie van Shell Pensioenbureau Nederland naar Achmea Pensioenservices. Om administratieve problemen te voorkomen werd toen de contributie in december op de pensioenuitkering ingehouden. Op initiatief van Achmea Pensioenservices en om diezelfde administratieve reden zal ook dit jaar de contributie voor volgend jaar worden ingehouden op de pensioenuitkering van december.

Voor leden van wie de contributie niet wordt ingehouden op de pensioenuitkering verandert er niets.

Zoals bekend dient een eventuele beëindiging van het lidmaatschap voor 1 november plaats te vinden.