banner 5 2 1200px rounded v2


Wordt de contributie voor uw Voeks-lidmaatschap ingehouden op uw pensioenuitkering?

U bent gewend dat dat elk jaar gebeurt in januari van het (contributie)jaar. Voorgaande jaren weken we daarvan af door de overgang van Shell Pensioenbureau Nederland naar Achmea Pensioenservices en om administratieve redenen.
Na analyse van dit proces is besloten om de contributie weer te innen in het contributiejaar zelf. Dit betekent dat de contributie wordt ingehouden op uw uitkering van januari 2020.

Indien uw contributie niet wordt ingehouden op uw pensioenuitkering, dan ontvangt u van Voeks in kwartaal 1-2020 een betaalverzoek via e-mail indien uw e-mailadres bij Voeks bekend is. Is uw e-mailadres niet bij Voeks bekend, dan ontvangt u het betaalverzoek per post op uw huisadres