Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Twente

header2


Bezoek aan Manderveense aardbeien kwekerij, Zuivelboerderij en asperges kwekerij op  20 juni.

Verslag van onderstaande activiteit.

Het bezoek aan de drie verschillende bedrijven was voor alle deelnemers (21) heel interessant. Het weer was goed en de stemming opperbest. De aardbeien met slagroom waren heerlijk. De uitstekende uitleg in de zuivelboerderij was interessant, maar doordat iedereen best aan de lunch wilde beginnen werd de film over het kaasmaken uitgesteld tot na de lunch. Bij de uitleg over het kweken van asperges kwamen veel aspecten naar voren waar niemand aan had gedacht. Totaal genomen een fijne activiteit.

Op woensdag 20 juni zullen wij verschillende bedrijven in Manderveen en Mander bezoeken.

Om 10 uur worden wij verwacht bij de aardbeien kwekerij, Broekdijk 25, 7664 VD Manderveen, tel. 0541 - 68 02 87, http://www.demanderveenseaardbei.nl/

De Manderveense Aardbei ontvangt u met een beker koffie/thee en een Twents beschuit met verse aardbeien en slagroom. Vervolgens krijgt u een film te zien over de Manderveense Aardbei en krijgt u de kans een kijkje te nemen in en rondom het aardbeienbedrijf.  

Om ongeveer 12.15 uur vertrekken wij met eigen vervoer en komen na ongeveer 7 minuten aan bij de kaasboerderij “Het Hoepel” Uelserweg 113, 7663TD Mander, http://www.kaasboerderijhethoepel.nl/  Hier wordt u een lunch aangeboden. Tevens wordt u  uitgelegd hoe en waarom de kaasboerderij is ontstaan, de manier van werken etc. De ruimtes kunnen via glas bezichtigd worden. De kaasopslag zal wel bezocht worden. Via een film wordt de kaasbereiding u getoond. Wel zal men demonstreren het stremmen van de melk, het snijden en vervolgens het ontstaan van de wei.

Om ongeveer 14.30-15 uur vertrekken wij weer met eigen vervoer naar de Aspergeskwekerij, waar wij na minder dan 5 minuten aankomen. Hier krijgt u een rondleiding en uitleg van deze asperge teler. Bij alle drie bedrijven bent u in de gelegenheid om het één en ander te kopen.

Route. U gaat naar Tubbergen N 343. Bij de verkeerslichten, kruising N 746/ N343 rechtdoor (Tubbergerweg N 343). Bij de volgende rotonde 1e afslag (Denekamperweg). Volgende rotonde 3e afslag(Manderveenseweg). Door Manderveen en na Manderveen1e weg rechts (Broekdijk)  De aardbeien kwekerij is op nummer 25. De kosten zijn voor leden € 15,60 p.p. en niet-leden € 19.- Dit bedrag kunt u overmaken op de rekening van de penningmeester van onze regio 54.90.09.744 o.v.v. Bezoek Manderveen. U kunt zich aanmelden tot  8 juni bij Hans Freiboth (zie colofon). Op onze website http://www.voekstwente.nl  kunt U ook andere informatie over onze Voeksregio vinden.