Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Twente

header2


Jaarverslag Secretaris 2014 VOEKS regio Twente

In 2014  vergaderde het bestuur 4 maal, te weten op 11 maart, 17 juni, 7 oktober en op 9 december. Na  afloop van de laatste vergadering vond, zoals gebruikelijk, een lunch plaats met de leden van verdienste van onze regio.

De voorzitter woonde 3 HB vergaderingen bij in Rotterdam en inDen Haag. Tijdens de HB vergadering van18 september in Assen werd hij vervangen door de penningmeester.

In 2014 ging de landelijke werkgroep communicatieverbetering van start. Onze voorzitter maakt deel uit van deze werkgroep die onder leiding staat van het DB-lid Cees Schipper. De werkgroep vergaderde 4 maal. Bij drie daarvan was de voorzitter aanwezig.

De penningmeester bezocht twee vergaderingen, t.w. de BAC (Budget Advies Commissie) vergadering en de penningmeestersvergadering.

De coördinator welzijnswerk bezocht op 5 maart de landelijke welzijnswerkers vergadering in Den Haag enop 11 september was zij aanwezig bij de welzijnswerkers werkvergadering in Amersfoort. Op 23 oktober werd de jaarlijkse regionale themadag welzijnswerkers bij Kampkuiper in Harbrinkhoek gehouden.

De coördinator activiteiten bezocht de receptie ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van regio Noord in januari en de landelijke activiteiten vergadering in maart.

Op 19 maart  2014 vond de regionale ledenvergadering plaats in Harbrinkhoek. Tijdens die vergadering nam ondergetekende het secretariaat over van Wim te Kiefte, die na 6 jaar reglementair aftrad.

De heer Henk Susebeek werd tijdens deze vergadeering door het hoofdbestuur benoemd tot lid van verdienste als waardering voor zijn inzet in diverse functie voor de regio Twente. De oorkonde werd tijdens de vergaderinguitgereikt door de heer Grabau, die het HB vertegenwoordigde.

Ook ontvingen dewelzijnswerkers Benty Feunekes, Kitty Sizoo en Etty de Koning  een Gouden Roos als waardering voor tien jaar welzijnswerk.

Dan het ledenbestand. In 2014 overleden 9 leden. 4 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Er meldden zich 4 nieuwe leden aan, waarvan 2 met partner. Een van de nieuwe leden gaf te kennen liever bij regio Noord te willen worden ingedeeld. Aan dat verzoek is in overleg met regio Noord tegemoet gekomen. Het aantal leden met partner bedroeg op 31 december 2014: 310. De gemiddelde leeftijd was op dat moment 74.5 jaar.

Activiteiten:

Ook in 2014 hebben we weer elke maand activiteiten en wandelingen georganiseerd. In totaal hebben 556 leden en partnerleden hieraan deelgenomen.

 • Op 8 januari  hadden wij de gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst in restaurant Kampkuiper in Harbrinkhoek . Aantal deelnemers was 39.
 • Op 19 februari werd in Het Wapen van Delden ons jaarlijkse "Bowling met koud/en warm buffet" gehouden. Dat bowlen, nog steeds een geliefde bezigheid is, werd zeer duidelijk op deze middag. Hieraan namen 29 personen deel.
 • Op 19 maart was de steeds terugkerende RLV. Hij werd gehouden in restaurant Kampkuiper en werd bezocht door 37 personen.
 • Op 9 april gaf de heer A. van Haren (Voekslid) een lezing “Vermist in Borneo”. Deze werd gehouden op de vliegbasis Twenthe samen met de oud-officieren van de Nederlandse krijgsmacht, leden van KNVEO. Er waren 33 Voeksleden en 15 KNVEO leden aanwezig.
 • 21 mei vertrokken wij met een bus voor een dagtocht naar Zutphen. Hier werden wij o.a. met boten door de smalle grachten van deze mooie plaats geleid. Hieraan  namen 36 leden deel.
 • Op 18 juni waren 16 personen aanwezig bij het klootschieten op het Landgoed “Het Rheins” in Enter, waarvan 6 aan dit spel deelnamen.
 • Op 16 juli werd de proeverij Kalkwijck bezocht. Een zeer interessante excursie, die werd geleid door Lisanne Benus, de enige vrouwelijke distilleerder van Nederland. Hieraan namen  26 personen deel, waarvan 2 leden van Voeks regio Rijnmond.
 • Op 20 augustus bezochten  wij de Greftenhoeve. Er werd naar hartenlust door velen bosbessen geplukt. 18 personen waren hierbij aanwezig.
 • Op 17 september was de dag dat wij een BBQ hadden bij restaurant Kampkuiper. Het was een heerlijke zonnige dag, zodat wij buiten van het heerlijke weer konden genieten. Hieraan namen 29 personen aan deel.
 • Op 15 oktober werd Amsterdam met het Rijksmuseum bezocht. Daarna een grachtentocht en hadden wij wat vrije tijd om de stad verder te verkennen. De heen en terug reis werd met een bus van ter Beek gedaan, waarbij de chauffeur ons op uitstekende wijze service verleende. 33 personen namen hieraan deel.
 • Op 19 november gaf de heer Onno Hoekstra, uitvinder en havenmeester uit Hindeloopen een  zeer interessante lezing over allerlei onderwerpen. Er waren 32 belangstellenden.
 • Op 17 december genoten we van een heerlijk kerstdiner bij Kampkuiper in Harbrinkhoek. 47 leden en partnerleden namen hieraan deel.

In 2014 werden 12 wandelingen door leden georganiseerd. De belangstelling voor de wandelingen blijft onveranderd goed. Steeds meer blijkt ook dat de wandelingen een belangrijke plaats innemen bij de onderlinge sociale contacten. Het gemiddelde aantal deelnemers bedroeg 19 personen, met uitschieters naar boven: ruim 30 deelnemers, maar ook naar beneden: slechts 8 deelnemers.

De coördinatie van de wandelingen was in handen van ondergetekende, maar is per 1 januari2015 overgenomen door Joop Meijer.

Winterswijk, 18 maart 2015

U.J.J. Kriekjes                                                                                  H.T. Plasman            

Secretaris VOEKS regio Twente                                          Voorzitter VOEKS regio Twente