Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Leiden

voorzitter

Deze notulen van de Regionale Ledenvergadering 2019 vindt u hier (inloggen bij MijnVoeks).