Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


In het hieronder vermelde document kunt u uw bruto uitkering omrekenen naar wat u netto ontvangt.

Omdat de pensioenuitkeringen bij vooruitbetaling worden gedaan, is er begin januari nog geen gelegenheid geweest de voor het nieuwe jaar te gebruiken belasting tabellen toe te passen. Daarom wordt voor de berekening van de netto uitkeringen in januari nog uitgegaan van de fiscale cijfers van het voorgaande jaar.

Bij de uitkering over februari vindt dan een verrekening plaats over januari.

Klik hier voor het document