Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Deze verhoging ziet u in maart op de specificatie van uw uitkering. U ontvangt dan ook een eenmalige nabetaling over de maand februari.

Het SSPF pensioenfonds wil uw pensioen graag waardevast houden. Daarom beslist het SSPF Bestuur ieder jaar of, en zo ja met hoeveel uw pensioen wordt verhoogd (indexatie). Voor een aantal pensioensoorten is de indexatie onvoorwaardelijk. Hiervoor is geen besluit nodig. Meer informatie over het indexatiebeleid en de indexatie in voorgaande jaren vindt u hier.

Deze informatie is ook gepubliceerd op www.shellpensioen.nl