Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


De onderstaande informatie geeft uitleg op welke manier u uw pensioenoverzicht digitaal kunt bekijken. Heeft u problemen met het vinden van uw digitale pensioen portaal, dan kunt u ook contact opnemen met de pensioenadministratie.  

NL versie (scroll down for the UK version)

Uw pensioenoverzicht op mijn-Shellpensioen

Ook beschikbaar als pdf infografic (171 KB)

Inloggen op uw persoonlijke portaal.

Ga naar www.shellpensioen.nl/mijnpensioen

Inloggen doet u makkelijk en veilig met uw DigiD. Na inloggen ziet u een korte animatiefilm met uitleg van de mogelijkheden. Kijk na het inloggen uw gegevens na en laat ons weten wanneer ze niet compleet zijn.

Uw pensioenoverzicht staat in uw archief.

Op mijn archief staan uw pensioenoverzicht en andere zaken, zoals betaalspecificaties overzichtelijk op een plek. Handig voor de jaarlijkse belastingaangifte.

Geef uw e-mailadres aan ons door.

Wanneer wij uw e-mailadres hebben, sturen wij u een bericht als er nieuws is. Standaard krijgt u digitale post. Hebben wij uw e-mailadres nog niet? Laat het achter: zo kunnen we u goed bereiken en weet u zeker dat u geen berichten mist.
We blijven graag in contact!

 

UK-version

Your pension overview on my-Shellpension

Log in to your personal portal.

Also available as an pdf Infografic (140 KB)

Go to www.shellpensioen.nl and select: 'my-Shell pension' . Log in quickly and safely with your DigiD. After logging in you can view a short video in which we explain your options. Check your personal details and let us know when they are incomplete.

Your pension overview is in your archive

On my archive you can find your pension overview and other documents all together in one place, such as your payment specifications. Convenient for the annual tax return.

 Please enter your email address

When we have your email address, you will receive a message if we have news. By default, our mail is digital mail. Please enter your email address if you have not done so yet: then we can always reach you and you can be sure not to miss out on any messages.
We like to keep contact with you!