Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Berichten van het Verantwoordingsorgaan (VO) van de Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF).

Na de vakantieperiode begonnen de werkzaamheden van het VO met een bezoek aan Achmea Pensioenservices (APS) in Tilburg met daarop volgend een overleg met de Directie van SSPF.

In Tilburg werd een presentatie gegeven door het klantteam dat speciaal voor de twee Nederlandse Shell pensioenfondsen werkt. Op een online dashboard wordt continu een aantal kengetallen gerapporteerd zoals bijvoorbeeld het aantal binnengekomen telefoontjes, responsetijden, klachten, afgehandelde pensioneringen, fouten en correcties in de administratie van de betalingen, enz.  Deze data laten zien dat er een positieve ontwikkeling is in de kwaliteit en levertijd van de services, mede door de inmiddels verder opgebouwde kennis van de specifieke Shell pensioenregelingen. Shell Pensioenbureau Nederland wordt periodiek geïnformeerd over deze stuurinformatie en gebruikt de kengetallen in de monitoring op de uitbestede activiteiten.

Het Shell klantteam volgt actief de  technologische ontwikkelingen teneinde in de toekomst zijn dienstverlening op niveau te kunnen houden  en te moderniseren. Zo wordt gekeken naar praktische IT toepassingen zoals bijvoorbeeld een koppeling met een bankaire app en beeldbellen (facetime). Dit geeft mogelijkheden voor een meer persoonlijke benadering door SSPF.

Het VO heeft vragen gesteld over de beschikbaarheid van de IT systemen/website, waar de afgelopen periode enkele malen een downtime werd geconstateerd. Dit is met name hinderlijk voor actieve deelnemers die bijvoorbeeld de flexplanner willen raadplegen.  Afgesproken is in voorkomende gevallen duidelijk op de website melding te maken van de problemen en de te verwachten duur, zodat men daarmee rekening kan houden.

In de vergadering met de Directie kwam onder meer aan de orde dat de huidige lage rente een zeer grote invloed heeft op de dekkingsgraad van SSPF. De positieve beleggingsresultaten hebben de effecten hiervan helaas niet kunnen compenseren. De dekkingsgraad van SSPF bedraagt  eind augustus 111,2% (beleidsdekkingsgraad toen 121,8). In vergelijking met andere pensioenfondsen staat SSPF er nog redelijk voor. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd om indien nodig maatregelen te kunnen nemen. Uitgangspunt daarbij is het door het Bestuur vastgestelde beleid waarbij in geval van hogere dekkingsgraden minder risico’s genomen zullen worden in het beleggingsbeleid om de dekkingsgraad zo veel als mogelijk te beschermen tegen slechtere tijden. Bij lagere dekkingsgraden zal méér risico worden genomen in het beleggingsbeleid, zodat dit kan bijdragen aan herstel van de dekkingsgraad. Conform dit huidige beleid van SSPF heeft het Bestuur besloten  om de rente-afdekking te verlagen van 25% naar 10%.

Zoals ook duidelijk is uit de nieuwsberichten zijn de gevolgen van het Pensioenakkoord nog volop onder discussie. De uitwerking daarvan zal zeker nog geruime tijd nemen.  

Namens het Verantwoordingsorgaan,

Marjan Timmermans, secretaris

Dit en voorgaande bulletins zijn ook beschikbaar in het VO archief.