Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Voorzitter:
J.H. (Jac) Eekhof, Teckop 18-A, 3471 HH Kamerik, Tel. 0348 423015

Secretaris:
R.P. (Rem) Warris, Kappeyne van de Coppellolaan 107, 3818 KV Amersfoort, Tel. 06 23299712

Penningmeester:
F.A. (André) Hartog, Blei 9, 1261 PG Blaricum, Tel. 035 5257363

Coördinator Welzijnswerk:
P.J. (Peter) Meijer, Bremlaan 12, 1213 SW Hilversum, Tel. 06 2290 6252

Commissaris Activiteiten:
E.J. (Evert) Pater, Spoorlaan 7, 3735 MV Bosch en Duin, Tel. 06 22451195

Ledenadministrateur: 
W.G. (George) Reman , Flits 14, 1231 SN Loosdrecht, Tel. 035 5823161