Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Den Haag

regio den haag 60jaar

 Regio den Haag 60 jaar jubileum receptie.

Geachte Voeksleden van Voeks regio Den Haag,

Het bestuur van Voeks regio Den Haag nodigt u hierbij uit om de Regionale ledenvergadering bij te wonen, die zal worden gehouden op 14 maart 2018. Aanvang van de vergadering is 10:00 u.
De locatie van de vergadering is het paviljoen Te Werve, Huis de Wervelaan 110, in Rijswijk (ZH).

(broodjeslunch)

Aansluitend zal Paul Corbey een presentatie geven over hoe  bijzonder het is en waarom Shell in Den Haag zit! Dat de invloed op de stad veel  verder reikt, dan alleen ruimte bieden als Hoofdkantoor van een Multinational.

Agenda en overige vergaderstukken: Klik hier.