Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Den Haag

De regionale ledenvergadering van Voeks Regio Den Haag wordt gehouden op woensdag 13 maart, aanvang 10.00 uur, in Paviljoen Huis de Werve, Huys de Wervelaan 110, Rijswijk. Inclusief een korte presentatie en broodjes-lunch. Einde ca.14.00 uur. 

Klik hier voor de bij de vergadering horende documenten(Inloggen met een MijnVoeks account is vereist.)

De vergaderstukken worden binnenkort ook aan de abonnees van de Nieuwsbrief van regio Den Haag verzonden. Niet-abonnees kunnen de vergaderstukken opvragen bij de secretaris Richard van Ruler. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of telefonisch: 070-5145651.

Op de vergadering zelf zullen papieren kopieën uitgedeeld worden.

Agenda RLV 2019 op 13 maart 2019 in paviljoen Huis De Werve.

 1. Opening RLV door Kees van Gelder(voorzitter).
 2. Goedkeuring verslag van de vorige RLV.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Jaarverslagen clubs en computercursus.
 5. Financiële verantwoording door Wim Huizer.
 6. Verklaring van de kascontrolecommissie.
 7. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
 8. Goedkeuring begroting 2019.
 9. Verslag welzijnswerk door Martien Meiland.
 10. Aandacht voor jubilarissen door Kees en Martien (*).
 11. Verslag activiteitencommissie door Hennie van Roode.
 12. Samenstelling nieuw bestuur (**).
 13. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

Daarna koffie/thee.

Daarna Presentatie door Kees de Groot.

Daarna Broodjeslunch.

(*) Er zijn 3 jubilarissen van de Contactpersonen met 10 jaar trouwe dienst, en 1 met 15 jaar trouwe dienst. Martien zal nagaan of de jubilarissen aanwezig willen zijn. Als dit niet het geval is,dan vervalt dit punt in de agenda.

(**) Kees van Gelder treedt af ivm verhuizing naar Nuenen. Het bestuur stelt Richard van Ruler voor als nieuwe voorzitter. Het bestuur stelt Jac Peijs voor als nieuwe secretaris. Hennie vanRoode moet volgens rooster dit jaar aftreden als activiteitencoördinator. Zij stelt zich herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten, gesteld door leden van de regio dienen veertien dagen voor de vergadering, vergezeld van tien handtekeningen, schriftelijk in het bezit te zijn van het regiobestuur.

Indien er geen tegenkandidaten komen, dan vraagt het bestuur de goedkeuring van de vergadering.