Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

Terugblik Regionale Ledenvergadering.

Op 21 februari werd de 65ste vergadering gehouden in de Polderpoort te Vlaardingen. 58 stemgerechtigde leden en 9 huisgenootleden woonden de vergadering bij. Er waren 23 berichten van verhindering binnengekomen. Namens het DB in Den Haag waren aanwezig Han Kooy en Theo Eyckenschild. De agenda werd vlot afgewerkt en het gevoerde algemeen- en financieel beleid werd unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden. Door Han werd de vergadering bijgepraat over pensioenaangelegenheden, terwijl Theo de veranderende ledenadministratie en nieuwe privacyregels verduidelijkte. De benoeming van Arno van den Hurk als penningmeester werd door de vergadering goedgekeurd. Er waren verder geen wisselingen in het bestuur.

Kees Hubers werd door Henny Doorneveld verblijd met een presentje ter gelegenheid van zijn afscheid, na vele jaren als contactpersoon welzijnswerk.

Na de lunch was er een zeer interessante lezing (met film) over de KNRM door de heer Berkhouwer. Dat de aanwezigen dit zeer waardeerden bleek uit het bedrag van € 200 in de reddingboot.

Rond 16.00 uur werd deze zeer geslaagde dag beëindigd.

 

fotoknop