Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

Terugblik vrijwilligersdag regio Rijnmond.

fotoknop

Op 05 oktober was het weer zo ver; de jaarlijkse dag voor de vrijwilligers in Alcazar te Puttershoek. Om 11.00 uur verzamelden ruim 60 vrijwilligers/partners zich op het Horecaplein, waar feestelijk gedekte tafels gereed stonden. De gasten werden welkom geheten door Hennie Doorneveld, die namens het bestuur haar waardering uitsprak voor het vele werk dat door de vrijwilligers voor Voeks Rijnmond wordt gedaan. Daarna was er gelegenheid om met elkaar terug te zien op het afgelopen jaar, of gewoon gezellig bij te praten, onder het genot van een drankje of een lekker kopje koffie. Om 12.30 uur werd het warme buffet geopend, hetgeen iedereen zich liet smaken.

Om 14.00 uur kwamen 2 medewerkers van de politie om ons in “le Club” bij te praten over de gevaren waaraan vooral ouderen zijn overgeleverd ten gevolge van crimineel gedrag. Door middel van een rollenspel, waarbij enkele leden waren betrokken, werden de aanwezigen gewezen op diverse gevaren, zoals babbeltruc aan de deur, op straat of aan de telefoon. Verder kwamen o.a. de beveiliging van pincode en het veilig pinnen aan de orde. Aan het einde van de presentatie werden folders uitgedeeld, waarmee vrijwilligers de te bezoeken leden op deze gevaren kunnen wijzen. Daarna kon nog een drankje worden genuttigd in het Belgisch Café en om 16.15 uur was de dag weer voorbij en ging eenieder zijns weegs.

Hartelijk dank nogmaals aan alle vrijwilligers (contactpersonen, activiteitenleiders en bestuursleden) voor uw inzet het afgelopen jaar, we hopen ook het volgend jaar weer te kunnen rekenen op uw medewerking.

Hans Burger

Voorzitter

 

fotoknop