Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

Terugblik wandeling Bergse Voor- en Achterplas

Op donderdag 1 november verzamelden zich rond 10.00 uur 20 personen bij restaurant Abrazo in Hillegersberg voor de laatste wandeling van het jaar 2018. Na een heerlijke “gratis” kop koffie of thee en een welkomstwoordje van de wandelcoördinator gingen we rond half elf op pad voor de kleine 9 km lange wandeling langs de Bergse Voor- en Achterplas. Het was heerlijk rustig herfstweer met af en toe een zonnetje.

De Bergse plassen zijn ontstaan door turfwinning in de 18de  en 19de eeuw. Na deze periode werd de omgeving ontdekt door rijke Rotterdammers die het vieze stadshart wilden ontvluchten. Zij begonnen huizen te bouwen aan de randen van de meren en dit is uiteindelijk uitgegroeid tot het huidige Hillegersberg.

Bewoning dateert echter al van heel lang geleden namelijk van ca. 4000 voor Christus. Diverse archeologische vondsten wijzen hierop. Ook de Romeinen waren hier, daar zijn o.a. restanten van wachttorens van gevonden waarmee het “hellemeer” kon worden overzien.

Op de natuurlijke zandheuvel, ontstaan in de laatste ijstijd, staat de oudste kerk van Rotterdam de Hillegondakerk, waarvan het eerste houten exemplaar rond het jaar 1000 is gebouwd. De naam Hillegersberg is ook afgeleid van deze zandheuvel “berg” .

Omstreeks 13.15 uur waren we terug bij het restaurant en konden we aanschuiven aan de gereserveerde tafel voor een heerlijke lunch en die lieten we ons smaken.

Tot volgend jaar, fijne feestdagen en een goed uiteinde en nieuw begin.

Kees den Heijer

fotoknop