Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

Terugblik Nieuwjaarsreceptie 2019.

 

Zoals elk jaar organiseerde het bestuur een Nieuwjaarsbijeenkomst voor haar leden en partners. Op 15 januari rond 13.30 uur begon de zaal in de Polderpoort te Vlaardingen zich te vullen. Tot groot genoegen van het bestuur kwamen ruim 120 mensen, waaronder veel nieuwe gasten, om elkaar het beste toe te wensen voor 2019. Het gonsde weer van de gezelligheid. In een korte toespraak keek de voorzitter terug op het afgelopen jaar en blikte vooruit naar 2019. Rond 16.30 uur waren de meesten naar huis en kon worden teruggekeken op een zeer geslaagd samenzijn. Mede succesvol door het personeel van de Polderpoort dat iedereen van drankjes en hapjes had voorzien.

fotoknop