Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

 Na in april een uitgebreide voordracht te hebben gehad over het Naardermeer werd op 21 mei als eerste buitenactiviteit een bezoek gebracht aan dit prachtige natuurgebied. Na een eenvoudige doch voedzame maaltijd (lunch) gingen we aan boord van de klaarliggende fluisterboot en zetten koers Naardermeer.

VN78 2019 RN Het Sticht. 01

Onderweg werd weer duidelijke uitleg gegeven door onze gids Wim Krijnen, die zich na zijn pensionering heeft verdiept in de historie van dit meer. Onderweg enige wetenswaardigheden demonstrerend (zie foto).

VN78 2019 RN Het Sticht. 02

Het enige jammere was deze dag het weer. Het was weliswaar droog, maar met de koude wind was het verblijf op het meer niet bepaald prettig. Dat mocht echter de pret onder de deelnemers niet drukken. En een ieder ging na afloop dan ook met een goed gevoel naar huis.

meer foto's van de bijeenkomst

 

Op dinsdag 19 maart vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 30 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren Willem van den Boom en Albert Don.

De vergadering verliep voorspoedig. Het verslag van de vorige RLV werd na een paar “typo correcties” zonder verder commentaar vastgesteld. Na een korte intro door Jac Eekhof leidden Rem Warris, Evert Pater en Peter Meijer de aanwezigen verder door het jaarverslag 2018. Het ledental is, na de toename van vorig jaar, weer afgenomen.

Wegens langdurige afwezigheid van penningmeester André Hartog (wereldreis) gaf waarnemend penningmeester, Rem Warris, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Eric Wijnands bracht verslag uit namens de kascommissie. Hij stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge aan het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2019 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.

De kascommissie 2019 zal bestaan uit Siets Nieuwenhuizen en Henk Schadenberg.

De bestuurssamenstelling blijft gelijk aan die in 2018.

Tot slot kregen de DB-afgevaardigden het woord.

Willem van den Boom gaf een overzicht van de stand van zaken in “pensioenland” en een impressie van de stand van zaken bij het SHELL Pensioenfonds.

Albert Don gaf een uiteenzetting over de ontwikkelingen rond het welzijnswerk binnen Voeks.

Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Willem en Albert de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten met een presentatie door Joop Logtenberg over Shell reclame uitingen en zijn gigantische verzameling miniatuur Shell voertuigen.

VN05 2019 RN Het Sticht RLV Willem van den Boom legt uit over pensioenenjpgVN05 2019 RN Het Sticht RLV4

Meer foto's RLV

 

Bij deze een link naar foto's van de nieuwjaarbijeenkomst 9 januari j.l.

 

Foto's Nieuwjaarbijeenkomst

Drieënveertig Voeks leden waren naar restaurant “Lage Vuursche” gekomen voor het zeer geanimeerd verlopen Kerstdiner. Evert Pater had een weldoordachte tafelschikking geregeld, terwijl Peter Meijer en Rem Warris zorgden voor de entr’actes tussen de gangen. Al met al een gezellige en heerlijke avond, waarbij weer contacten werden gelegd of hernieuwd.

Foto's kerstdiner

Op dinsdag 13 november waren 27 geïnteresseerde leden naar Driebergen gekomen voor een lezing door mr. drs. A.C.C. (Ton) Cats onder de titel “Cats over Cats”.

Aan de hand van foto´s van huizen, waar Jacob Cats gewoond zou hebben, afbeeldingen van standbeelden, schilderijen en een aantal van zijn literaire werken werden we door het rijke en veel omvattende leven van de dichter, jurist en raadspensionaris geleid.

Dankzij de grote detailkennis en vertelstijl van Ton Cats kwamen veel onbekende maar interessante zaken aan de orde. Al met al een zeer boeiende lezing, waarvoor Ton Cats dan ook terecht door Evert Pater van harte werd bedankt.

 

VN01 2019 RN Het Sticht Lezing Cats over Cats Evert Pater dankt Ton CatsjpgVN01 2019 RN Het Sticht Lezing Cats over Cats Het vingertje van Ton Cats

 

Meer foto's