Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

54 geïnteresseerde toehoorders (een absoluut record in onze recente geschiedenis) kwamen af op de presentatie over Kunstmatige Intelligentie door Jeroen Rook. Aan de hand van veel voorbeelden werd ons duidelijk gemaakt, dat echte (harde) kunstmatige intelligentie nog ver weg is en misschien nooit bereikt zal kunnen worden. Wel zijn deelgebiedjes van “intelligentie” in ontwikkeling of soms al bestaand.

Zeer interessant en de middag was dan ook te snel voorbij!

VN4 2020 RN Het Sticht Lezing Kunstmatige Intelligentie Jeroen Rook 1 VN4 2020 RN Het Sticht Lezing Kunstmatige Intelligentie Jeroen Rook 5

Meer foto's

Op dinsdag 7 januari kwamen 35 regioleden en partners naar Champ'Aubert voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Een zeer redelijke opkomst.

Na een korte toespraak van voorzitter Jac Eekhof, waarbij ook voor de in 2019 overleden leden een moment stilte in acht werd genomen, werd een toast uitgebracht op het nieuwe verenigingsjaar.

Bij de daarop volgende gezellige conversaties liet men zich de bitterballen , begeleid van een drankje, goed smaken.

 

VN3 2020 RN Het Sticht Nieuwjaarsbijeenkomst 15 VN3 2020 RN Het Sticht Nieuwjaarsbijeenkomst 18

Meer foto's

 Na in april een uitgebreide voordracht te hebben gehad over het Naardermeer werd op 21 mei als eerste buitenactiviteit een bezoek gebracht aan dit prachtige natuurgebied. Na een eenvoudige doch voedzame maaltijd (lunch) gingen we aan boord van de klaarliggende fluisterboot en zetten koers Naardermeer.

VN78 2019 RN Het Sticht. 01

Onderweg werd weer duidelijke uitleg gegeven door onze gids Wim Krijnen, die zich na zijn pensionering heeft verdiept in de historie van dit meer. Onderweg enige wetenswaardigheden demonstrerend (zie foto).

VN78 2019 RN Het Sticht. 02

Het enige jammere was deze dag het weer. Het was weliswaar droog, maar met de koude wind was het verblijf op het meer niet bepaald prettig. Dat mocht echter de pret onder de deelnemers niet drukken. En een ieder ging na afloop dan ook met een goed gevoel naar huis.

meer foto's van de bijeenkomst

 

Op dinsdag 19 maart vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 30 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren Willem van den Boom en Albert Don.

De vergadering verliep voorspoedig. Het verslag van de vorige RLV werd na een paar “typo correcties” zonder verder commentaar vastgesteld. Na een korte intro door Jac Eekhof leidden Rem Warris, Evert Pater en Peter Meijer de aanwezigen verder door het jaarverslag 2018. Het ledental is, na de toename van vorig jaar, weer afgenomen.

Wegens langdurige afwezigheid van penningmeester André Hartog (wereldreis) gaf waarnemend penningmeester, Rem Warris, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Eric Wijnands bracht verslag uit namens de kascommissie. Hij stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge aan het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2019 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.

De kascommissie 2019 zal bestaan uit Siets Nieuwenhuizen en Henk Schadenberg.

De bestuurssamenstelling blijft gelijk aan die in 2018.

Tot slot kregen de DB-afgevaardigden het woord.

Willem van den Boom gaf een overzicht van de stand van zaken in “pensioenland” en een impressie van de stand van zaken bij het SHELL Pensioenfonds.

Albert Don gaf een uiteenzetting over de ontwikkelingen rond het welzijnswerk binnen Voeks.

Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Willem en Albert de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten met een presentatie door Joop Logtenberg over Shell reclame uitingen en zijn gigantische verzameling miniatuur Shell voertuigen.

VN05 2019 RN Het Sticht RLV Willem van den Boom legt uit over pensioenenjpgVN05 2019 RN Het Sticht RLV4

Meer foto's RLV