Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 14 februari mochten wij ons verheugen op een goede opkomst bij de lezing door Tom Reijers onder de titel van wonderolie tot schaliegas, olie/gaswinning in Nederlands-Indië en Nederland. Voor de pauze kwam de vroege geschiedenis, met name in het toenmalige Nederlands-Indië aan de orde. Hoewel veel aanwezigen voor hun gevoel wel wat van de Shell geschiedenis weten kwamen er toch opmerkelijk veel nieuwe wetenswaardigheden aan het licht. Datzelfde gold ook voor de winningsgeschiedenis van Shell / NAM in Nederland.

De 31 belangstellende toehoorders beloonden Tom aan het einde van zijn presentatie met een dankbaar applaus.

Het Sticht 14 02 2017 3

Het Sticht 14 02 2017 Tom Reijers vertelt over de geologie van West Nederland

Meer foto's