Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 14 januari vond onze eerste activiteit van 2014 plaats, de nieuwjaarsbijeenkomst.  In onze stamlocatie Champ’Aubert te Driebergen kwamen 34 regioleden en partners bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Evenals vorig jaar waren er gelukkig weer de nodige nieuwe gezichten waar te nemen. Onder het genot van een drankje en een hapje werden weer de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden met elkaar gedeeld. Na een korte toespraak van onze voorzitter Jac Eekhof werd op het nieuwe getoast. Voorwaar weer een goed beginvan het nieuwe verenigingsjaar.

nj06 2014nj03 2014